Hem

Hyrbås för pendlare

Sedan mitten av 90-talet

Första designen skulle påminna om en järnvägsvagn. Placeringen skulle vara nära perrongen och få folk att kombinera tågresan med cykling. För kombiresenärer med cykel är Pendula idealisk.

I länder där tågbolagen äger stationerna erbjuds ofta låsbara bås, ibland gratis – för att det är lönsamt. Man lockar resenärer som vill cykla i båda ändar. Och man slipper anpassa vagnarna.

Men i Sverige har trafikerande bolag inte ansvaret för stationernas utrustning. Det är kommunernas uppgift.

Så Pendula AB gick i konkurs, inte så ovanligt med med ny idé + ny produkt.

Efter år 2000

Garagen tillverkades i stället av andra firmor: BTS i Mockfjärd, Dala Cement i Björbo och Dalarnas Svetsteknik i Borlänge. Designlyft, nya underleverantörer och förbättringar gjorde garaget ständigt bättre och lättare att tillverka. Kunderna var nöjda liksom tillverkande bolag och inte minst användarna, cyklisterna.

Pendula AB återuppstod och tillverkningen förlades till Mockfjärds industriområde. Ordrar kom in utan marknadsföring och gav fyra anställda jobb. Säljare av gatumöbler hörde av sig och ville ha garaget i sitt utbud och t.o.m. överta tillverkningen. Men vi ville fortsätta själva och började också skissa på nya lösningar och modeller. Efter en tid avvecklade vi i stället, då vi inte fann någon i närheten som ville eller kunde ta över verksamheten..

Garaget söker nya tillverkare

Ägaren och konstruktören, Mats Ericsson är nu pensionär och vill att någon tar in Pendula i sin verksamhet. Många firmor skulle må bra av att ha en egen produkt och komma bort ifrån underleverantörens press och begränsningar. 

Garagen är alltså fortfarande möjliga att tillverka. Kärnan, ritningarna och produktionslinjens fixturer och specialverktyg, finns kvar. Tillverkningen är trivsam och fysiskt välgörande.

Nyutvecklade produkter finns i form av ritningar, färdiga att utveckla och producera.

Pendula AB finns kvar som uthyrare av cykelbås och för att stå till tjänst med reservdelar och rådgivning.