Hem

Hyrbås för pendlare

Sedan mitten av 90-talet

Garaget gjordes först i en design som skulle påminna om en järnvägsvagn. Avsikten var att ställa upp det nära perrongen och få folk att kombinera tågresa med cykling. Många vill ju ha cykel med sig på tåget, vilket dock är dyrt och ofta otillåtet. 

Försäljningen gick trögt. De som skulle kunna räkna in förtjänsten, trafikbolagen i form av fler resenärer och färre cykelanpassade vagnar, inte hade ansvaret för stationerna. 

Efter år 2000

Efter en ganska hedervärd konkurs tillverkades garaget av andra firmor, BTS i Mockfjärd, Dala Cement i Björbo och DST i Borlänge. Designlyft och ständiga förbättringar gjorde garaget ständigt bättre och lättare att tillverka. Kunderna var nöjda liksom användarna.

Pendula AB återuppstod och tillverkningen återupptogs i Mockfjärd och framtiden såg ganska ljus ut. Andra aktörer på marknaden hörde av sig och hoppades få ta in garaget i sitt utbud.

Vill du tillverka garage?

Då ägaren, tillika uppfinnaren, Mats Ericsson, nu är mogen för pension är det läge för någon annan att ta över.  Verkstadslokalen är uppsagd och produktionslinjen kommer snart att demonteras.

Vi hoppas att inom en snar framtid finna en efterträdare. som kan överta tillverkningen eller hela bolaget.

Helst ser vi att verksamheten inte hamnar  så långt bort, då det krävs en viss inskolning under den första tiden.

Det är en trevlig produkt att sälja och att tillverka och marknadsläget är mycket gynnsamt för cykelfrämjande insatser.