Hem

Hyrbås för pendlare

Sedan mitten av 90-talet

Första designen skulle påminna om en järnvägsvagn. Avsikten var att ställa upp det nära perrongen och få folk att kombinera tågresan med cykling. De som cyklar till tåget, vill ofta använda cykel  även i bortre ändan. För dem är Pendula idealiskt.

Men trafikerande bolag som skulle kunna räkna in förtjänsten i form av fler resenärer och färre cykelanpassade vagnar, hade inte ansvaret för stationernas utrustning. Det var kommunerna. Trots nöjda köpare och användare blev det konkurs.

Efter år 2000

Därefter tillverkades garaget av andra firmor, BTS i Mockfjärd, Dala Cement i Björbo och DST i Borlänge. Designlyft och ständiga förbättringar gjorde garaget ständigt bättre och lättare att tillverka. Kunderna var nöjda liksom användarna.

Pendula AB återuppstod och tillverkningen återupptogs i Mockfjärd. Ordrar kom in utan marknadsföring och framtiden såg ljus ut. Säljare av gatumöbler hörde av sig och ville ha garaget i sitt utbud och t.o.m. överta tillverkningen. Men vi fortsatte själva och började skissa på nya lösningar och modeller. Av flera orsaker lade vi ner tillverkningen för rekonstruktion.

Tillverkningen i Mockfjärd har upphört

Ägaren och konstruktören, Mats Ericsson är mogen för pension. Vi har inte funnit någon i omgivningen som velat/kunnat ta över. 

Aktiebolaget finns dock kvar som uthyrare av cykelbås och för att stå till tjänst med reservdelar och råd då sådant behövs.

Garagen är fortfarande möjliga att tillverka. Ritningar och det mesta av produktionslinjens verktyg finns kvar.

Även andra produkter finns som ritningar, färdiga att utveckla och producera.