Hem

Hyrbås för pendlare

Sedan mitten av 90-talet

Första designen skulle påminna om en järnvägsvagn. Avsikten var att ställa upp det nära perrongen och få folk att kombinera tågresan med cykling. De som cyklar till tåget, vill ofta använda cykel  även i bortre ändan. För dem är Pendula idealiskt.

Men trafikerande bolag som skulle kunna räkna in förtjänsten i form av fler resenärer och färre cykelanpassade vagnar, hade inte ansvaret för stationernas utrustning. Det var kommunerna. Trots nöjda köpare och användare blev det konkurs.

Efter år 2000

Därefter tillverkades garaget av andra firmor, BTS i Mockfjärd, Dala Cement i Björbo och DST i Borlänge. Designlyft och ständiga förbättringar gjorde garaget ständigt bättre och lättare att tillverka. Kunderna var nöjda liksom användarna.

Pendula AB återuppstod och tillverkningen återupptogs i Mockfjärd. Ordrar kom in utan marknadsföring och framtiden såg ljus ut. Säljare av gatumöbler hörde av sig och ville ha garaget i sitt utbud och t.o.m. överta tillverkningen. Men vi fortsatte själva och började skissa på nya lösningar och modeller. Av flera orsaker lade vi ner tillverkningen för rekonstruktion.

Vill du tillverka garage?

Då ägaren, tillika uppfinnaren, Mats Ericsson, nu är mogen för pension är det läge för någon annan att ta över.  Verkstadslokalen är uppsagd och produktionslinjen kan lätt demonteras och flyttas.

Vi hoppas att inom en snar framtid finna en efterträdare. som kan överta tillverkningen eller hela bolaget.

Helst ser vi att verksamheten inte hamnar  så långt bort, då det krävs en viss inskolning under den första tiden.

Pendula är trevlig att sälja och tillverka och marknadsläget är mycket gynnsamt för cykelfrämjande insatser.