Vallentuna station

Regler och villkor

1. Båset får endast användas till cykel och tillhörande utrustning.
2. 300 kr deposition betalas vid tillträdet. Summan återfås vid hyresförhållandets upphörande efter eventuell skuldreglering.
3. Försvunnen nyckel anmäls till uthyraren och kostar 300 kr för kunden.
4. Hyra betalas i förskott till ett bankgirokonto: 50 kr/mån, 300 kr/halvår.
5. Obetald hyra eller felaktigt nyttjande tolkas som uppsägning av kontraktet och båset kommer att låsas.
6. Om ingen förlängning av kontraktet sker, kommer båset att tömmas. Kvarlämnade saker hanteras som upphittat gods.
7. Personalen har reservnyckel och kan när som helst, utan att underrätta hyresgästen, kontrollera båsen.
8. Uthyraren tar inte något ansvar för innehållet i båsen.
9. Uppsägning av hyreskontraktet ska ske minst två veckor i förväg.

ÖVRIGT
· Cykel med korg fram eller barnsits bak går tyvärr inte in i båsen.
· För att teckna kontrakt måste man ha fyllt 18 år.
· Om det är kö blir väntande underrättade per e-post då ett bås blir ledigt.
Bland dem som då inom en vecka anmäler sitt intresse, får den som stått längst i kö båset.
Då du läst, förstått och accepterat vad som gäller, kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i uppgifterna i formuläret.
Vidare instruktioner kommer per e-post.
Ring gärna 0730-395353 och tala med Mats Ericsson, konstruktören, om du tycker något behöver förklaras.

Till Pendulas hemsida