Knutpunkt Mölndalsbro

Cykelgaragen ska bort

Man planerar att göra ombyggnationer vid stationen.

Cykelbåsen måste därför vara tömda vid årsskiftet.

Till Pendulas hemsida